Gdzie wyrzucić metalowe pudełko po paście do butów?

Pudełko po paście do butów metalowe – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić pudełko po paście do butów metalowe? Wyrzucenie tego odpadu do przypisanego mu miejsca jest bardzo ważne, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska. Pudełko po paście do butów metalowe należy wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. W ten sposób możesz pomóc chronić nasze środowisko naturalne i uniknąć kar finansowych związanych z niewłaściwym postępowaniem ze śmieciami.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny