Gdzie wyrzucić rękawiczki z folii HDPE?

Rękawiczka z folii HDPE – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić rękawiczkę z folii HDPE? Wyrzuć ją do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Jest to najlepsze miejsce, aby prawidłowo pozbyć się tego odpadu. Rękawiczka z folii HDPE może być skutecznie recyklingowana, jeśli trafi do odpowiedniego pojemnika. Wyrzucenie go do innych kontenerów może spowodować problemy z recyklingiem i utrudnić proces przerobu surowców wtórnych. Dlatego ważne jest, aby wyrzucić rękawiczki z folii HDPE do specjalnie oznaczonego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny