Gdzie wyrzucić styropianową tackę – czystą?

Tacka styropianowa czysta – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić tackę styropianową czystą? Odpowiedź jest prosta – do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie tego odpadu do innych pojemników może spowodować, że nie zostanie on prawidłowo przetworzony. Dlatego ważne jest, aby wyrzucić tackę styropianową czystą do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. W ten sposób będziemy mieli pewność, że odpad zostanie prawidłowo przetworzony i nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny