Gdzie wyrzucić termometr rtęciowy?

Termometr rtęciowy powinien być wyrzucany do specjalnego pojemnika na odpady medyczne, zazwyczaj dostępnego w aptekach.

Termometry rtęciowe, choć obecnie rzadziej stosowane, zawierają rtęć, która jest niebezpiecznym metalem ciężkim. Jej niewłaściwe usuwanie może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska i szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dlatego ważne jest, aby te odpady były odpowiednio segregowane i przetwarzane. Pojemniki na odpady medyczne, które znajdują się w aptekach, są przeznaczone do bezpiecznego zbierania tego typu odpadów. Specjalistyczne firmy zajmują się później właściwym przetwarzaniem tych odpadów, zabezpieczając przed uwolnieniem rtęci do środowiska. Pamiętaj jednak, że jeżeli termometr rtęciowy się stłucze, niewielką ilość rtęci należy zebrać i oddać do punktu zbierania odpadów niebezpiecznych, a nie wyrzucać do pojemnika na leki.

Pojemnik na odpady medyczne
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny