Gdzie wyrzucić tubkę po paście do zębów?

Tubka po paście do zębów – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić tubkę po paście do zębów? Odpowiedzią jest pojemnik na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie tego odpadu do innych pojemników może spowodować, że nie będzie on prawidłowo przetwarzany. Tubka po paście do zębów powinna być wyrzucona do specjalnie oznaczonego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Dzięki temu odpady te będą prawidłowo segregowane i przekazane do recyklingu lub utylizacji. Pamiętaj, aby wyrzucić tubkę po paście do zębów tylko i wyłącznie do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne!

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny