Gdzie wyrzucić foliowy worek po proszku do prania?

Worek po proszku do prania foliowy – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić worek po proszku do prania foliowy? Worek po proszku do prania foliowego należy wyrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wyrzucenie go tam jest konieczne, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska. Metale i tworzywa sztuczne powinny być oddzielone od innych odpadów, ponieważ mogą one mieć negatywny wpływ na środowisko. Wyrzucając je do specjalnie oznaczonego pojemnika, można zapewnić, że będą one prawidłowo recyklingowane lub utylizowane.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny