Gdzie wyrzucić plastikową wytłoczkę po jajkach?

Wytłoczki po jajkach plastikowe – wyrzuć do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne

Czy wiesz gdzie wyrzucić wytłoczki po jajkach plastikowe? Wyrzucenie ich do odpowiedniego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne jest najlepszym rozwiązaniem. W ten sposób możesz przyczynić się do ochrony środowiska, ponieważ tego typu odpady mogą być poddane recyklingowi lub utylizacji. Wyrzucony do innych pojemników odpad będzie zanieczyszczał środowisko naturalne. Dlatego ważne jest, aby wyrzucić go we właściwe miejsce – czyli do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny