Gdzie wyrzucić spleśniały chleb?

Chleb spleśniały – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Czy wiesz gdzie wyrzucić spleśniały chleb? Wyrzucenie go do pojemnika na bioodpady jest najlepszym rozwiązaniem. Chleb spleśniały to odpad organiczny, który może być poddany procesowi kompostowania i przerobiony na naturalny nawóz. Wyrzucenie go do pojemnika na bioodpady zapewni, że będzie on miał szanse powrócić do natury i stać się częścią cyklu życia. Poza tym, wyrzucenie chleba spleśniałego do pojemnika na bioodpady zmniejszy ilość odpadów trafiających do składowiska śmieci.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny