Gdzie wyrzucić papierowy filtr z fusami od kawy?

Filtr z fusami od kawy papierowy – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić filtr z fusami od kawy papierowy? Filtr z fusami od kawy papierowy należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Wyrzucenie go tam jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ materiał ten może być przerobiony i wykorzystany do produkcji energii lub składników organicznych. Wyrzucanie go do innych pojemników może spowodować problemy z recyklingiem i utrudnić proces ochrony środowiska.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny