Gdzie wyrzucić granat (owoc)?

Granat – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić granat? Granat należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Wyrzucenie go do zwykłego kosza na śmieci może spowodować uszkodzenia i stanowić zagrożenie dla otoczenia. Dlatego też, aby uniknąć takich sytuacji, należy wyrzucić granat do specjalnego pojemnika na bioodpady. Pojemnik ten jest przystosowany do bezpiecznego składowania odpadów organicznych, a granat jest jednym z nich.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny