Gdzie wyrzucić groszek?

Groch – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić groch? Groch należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Jest to jeden z najbardziej ekologicznych sposobów utylizacji odpadów organicznych, takich jak groch. Wyrzucenie go do tego typu pojemnika oznacza, że będzie on poddany procesowi kompostowania i przyczyni się do powstawania naturalnego nawozu dla roślin. W ten sposób można ograniczyć ilość odpadów trafiających na składowiska i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny