Gdzie wyrzucić grzyby?

Grzyb – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Czy wiesz gdzie wyrzucić grzyb? Wyrzucenie go do pojemnika na bioodpady jest najlepszym rozwiązaniem. Grzyby są naturalnym składnikiem środowiska i dlatego powinny być one poddane recyklingowi, a nie traktowane jako odpad. Wyrzucenie ich do pojemnika na bioodpady zapewni, że będą one ponownie wykorzystane i przetworzone w sposób ekologiczny. Dzięki temu możemy chronić nasze środowisko i zmniejszać ilość odpadów, które trafiają do składowisk.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny