Gdzie wyrzucić herbatę w papierowej torebce?

Herbata w torebce papierowej – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić herbata w torebce papierowej? Herbata w torebce papierowej należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Wyrzucenie jej do zwykłego kosza na śmieci może spowodować, że trafi ona do składowiska odpadów i będzie tam przez długi czas. Wyrzucenie jej do pojemnika na bioodpady oznacza, że zostanie ona poddana procesowi kompostowania i stanie się naturalnym nawozem dla roślin.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny