Gdzie wyrzucić imbir?

Imbir – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić imbir? Imbir należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Jest to jeden z rodzajów odpadów, które można poddać procesowi kompostowania i przyczynia się do tworzenia naturalnego nawozu dla roślin. Wyrzucenie go do pojemnika na bioodpady oznacza, że będzie on mógł być ponownie wykorzystany i przyczyni się do ochrony środowiska.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny