Gdzie wyrzucić jarmuż?

Jarmuż – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić jarmuż? Jarmuż to warzywo, które należy do grupy odpadów biodegradowalnych. Dlatego też powinno się go wyrzucać do pojemnika na bioodpady. Wyrzucając jarmuż do pojemnika na bioodpady pomagasz w zmniejszeniu ilości śmieci trafiających na składowiska odpadów i przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny