Gdzie wyrzucić kapustę?

Kapusta – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić kapustę? Kapusta powinna być wyrzucana do pojemnika na bioodpady. Wyrzucenie jej do zwykłego śmietnika może spowodować, że nie będzie poddawana odpowiedniej utylizacji i trafi na składowisko odpadów. Dlatego też ważne jest, aby wyrzucić kapustę do pojemnika na bioodpady, gdzie będzie ona poddawana procesom rozkładu i przyczyni się do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny