Gdzie wyrzucić kaszę?

Kasza – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić kaszę? Kasza to produkt, który należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Wyrzucając ją tam, pomagamy chronić środowisko i zmniejszyć ilość odpadów trafiających do składowisk. Bioodpady są przetwarzane w specjalny sposób, dzięki czemu można je wykorzystać jako naturalne nawozy lub biopaliwa. Wyrzucanie kaszy do pojemnika na bioodpady jest więc bardzo ważne i ma ogromny wpływ na nasze środowisko.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny