Gdzie wyrzucić kokosa?

Kokos – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Czy wiesz gdzie wyrzucić kokos? Kokos należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić, że odpad zostanie prawidłowo przetworzony i uniknąć problemów związanych z niewłaściwym postępowaniem ze śmieciami. Wyrzucając kokos do pojemnika na bioodpady możesz mieć pewność, że będzie on poddany recyklingowi lub utylizacji. Dzięki temu możemy chronić nasze środowisko naturalne i ograniczać ilość odpadów trafiających na składowiska.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny