Gdzie wyrzucić koperek?

Koper – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić koper? Koper to rodzaj odpadu, który należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Wyrzucenie go do innego pojemnika może spowodować zanieczyszczenie środowiska i skutkować poważnymi konsekwencjami. Dlatego ważne jest, aby prawidłowo segregować odpady i wyrzucać je do przeznaczonego dla nich miejsca – w tym przypadku do pojemnika na bioodpady. Wyrzucenie kopru do tego typu pojemników umożliwi jego ponowne wykorzystanie lub utylizacje bez szkody dla środowiska.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny