Gdzie wyrzucić mak?

Mak – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić mak? Mak należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Wyrzucenie maku do tego pojemnika jest bardzo ważne, ponieważ zapobiega to rozprzestrzenianiu się szkodliwych substancji i zanieczyszczeń. Wyrzucenie maku do odpowiedniego pojemnika oznacza, że można go poddać recyklingowi lub przerobić na kompost. Dzięki temu możemy chronić nasze środowisko i zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny