Gdzie wyrzucić melony?

Melon – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić melon? Melon należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Jest to jeden z rodzajów odpadu, który można poddać procesowi kompostowania i przyczyni się do tworzenia naturalnego nawozu dla roślin. Wyrzucenie melona do pojemnika na bioodpady oznacza, że będzie on mógł być wykorzystany w celach ekologicznych i przyczyni się do ochrony środowiska.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny