Gdzie wyrzucić natkę pietruszki?

Natka pietruszki – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić natkę pietruszki? Natka pietruszki należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Jest to jeden z rodzajów odpadu, który można przekazać do recyklingu i kompostowania. Wyrzucenie go do tego typu pojemnika oznacza, że będzie on mógł być wykorzystany jako naturalny nawóz lub składnik gleby. Wyrzucenie natki pietruszki do innego pojemnika niż ten przeznaczony na bioodpady sprawi, że trafi on na składowisko odpadów i będzie tam leżał bezużyteczny. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć gdzie wyrzucić dany odpad – w tym przypadku natkę pietruszki powinno się wrzucić do pojemnika na bioodpady.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny