Gdzie wyrzucić pestki owoców i warzyw?

Pestki owoców i warzyw – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić pestki z owoców i warzyw? Bioodpady to odpady, które można przetwarzać i ponownie wykorzystać. Wyrzucanie ich do zwykłych pojemników na śmieci nie jest wskazane, ponieważ mogą one zanieczyścić środowisko. Dlatego też ważne jest, aby wyrzucić je do specjalnych pojemników na bioodpady. Pojemniki te są dostępne we wszystkich miastach i gminach oraz często są oznaczone specjalnymi tablicami informacyjnymi. Wyrzucając pestki po owocach i warzywach do tych pojemników, możemy mieć pewność, że będą one bezpiecznie przetwarzane i ponownie wykorzystywane.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny