Gdzie wyrzucić poziomki?

Poziomki – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić poziomki? Odpowiedź jest prosta – do pojemnika na bioodpady. Wyrzucanie odpadów biodegradowalnych do tego pojemnika ma szereg korzyści dla środowiska naturalnego. Przede wszystkim, odpady biodegradowalne są przetwarzane i ponownie wykorzystywane, co oznacza mniejsze zużycie surowców naturalnych. Ponadto, proces ten zmniejsza ilość odpadów trafiających do składowisk śmieci, a także ogranicza emisje gazów cieplarnianych i innych toksyn. Wyrzucanie poziomek do pojemników na bioodpady jest więc najlepszym rozwiązaniem dla naszej planety.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny