Gdzie wyrzucić rzepę?

Rzepa – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić Rzepę?? Bioodpady należy wyrzucać do pojemnika na bioodpady. Wyrzucanie ich do zwykłego kosza na śmieci może spowodować, że trafią one do niewłaściwego miejsca i będą stanowić problem dla środowiska naturalnego. Wyrzucając je do specjalnie przeznaczonego pojemnika na bioodpady, pomagamy chronić nasze otoczenie. Pojemnik ten jest oznakowany i umożliwia odpowiedni recykling tych odpadów. Dzięki temu możemy mieć pewność, że bioodpady zostaną prawidłowo przetworzone i wykorzystane jako surowce wtórne lub składniki produktów organicznych.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny