Gdzie wyrzucić skórkę jabłka?

Skórka jabłka – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić skórkę jabłka? Odpowiedź jest prosta – do pojemnika na bioodpady. Wyrzucanie skórki jabłka do innych pojemników może spowodować, że nie zostaną one prawidłowo przetworzone. Dlatego ważne jest, aby wyrzucać je do specjalnie oznaczonego pojemnika na bioodpady. Pozwoli to na ich szybkie i skuteczne przetwarzanie oraz uniknięcie problemów związanych z niewłaściwym postępowaniem ze śmieciami.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny