Gdzie wyrzucić truskawki?

Truskawka – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić truskawki? Odpowiedź jest prosta – do pojemnika na bioodpady. Wyrzucanie truskawek do innych pojemników może spowodować zatkanie kanalizacji lub poważne skutki dla środowiska.

Dlatego ważne jest, aby wyrzucać je do specjalnie oznakowanych pojemników na bioodpady. Pozwoli to uniknąć problemów związanych z niewłaściwym postępowaniem ze śmieciami i ochroni nasze środowisko przed szkodliwymi skutkami.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny