Gdzie wyrzucić buraka?

Burak – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić buraki? Buraki należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Wyrzucenie buraków do odpowiedniego pojemnika jest ważne, ponieważ są one traktowane jako odpad organiczny i mogą być przetwarzane w celu produkcji energii lub kompostu. Wyrzucając je do odpowiedniego pojemnika, możesz mieć pewność, że zostaną one prawidłowo przetworzone i nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny