Gdzie wyrzucić deskę do prasowania?

Deska do prasowania – wyrzuć do pojemnika na gabaryty

Czy wiesz gdzie wyrzucić deskę do prasowania? Wyrzucenie jej do pojemnika na gabaryty jest najlepszym rozwiązaniem. Deska do prasowania to odpad, który należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na gabaryty. Wyrzucenie go do zwykłego kosza na śmieci może spowodować uszkodzenia i awarie systemu oczyszczania ścieków. Dlatego też ważne jest, aby pamiętać o tym, by wyrzucić deskę do prasowania tam, gdzie powinna – czyli do pojemnika na gabaryty.

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny