Gdzie wyrzucić kosz mojżesza?

Kosz Mojżesza – wyrzuć do pojemnika na gabaryty

Gdzie wyrzucić kosz Mojżesza? Kosz Mojżesza to duży, ciężki odpad, dlatego należy go wyrzucić do pojemnika na gabaryty. Wyrzucając kosz Mojżesza do pojemnika na gabaryty zapewniamy bezpieczne i ekologiczne usuwanie odpadów. Pojemnik na gabaryty jest przystosowany do przyjmowania takich odpadów, a ich segregacja i prawidłowe usuwanie zmniejsza ryzyko skażenia środowiska.

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny