Gdzie wyrzucić rower?

Rower – wyrzuć do pojemnika na gabaryty

Gdzie wyrzucić rower? Wyrzucenie roweru do pojemnika na gabaryty jest najlepszym rozwiązaniem. Rowery są zbyt duże, aby móc je wyrzucić do normalnego kosza na śmieci. Pojemnik na gabaryty jest przeznaczony specjalnie dla tego typu odpadów, więc będzie to bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie. W ten sposób można uniknąć problemów związanych z niewłaściwym wyrzucaniem roweru oraz ochronić środowisko naturalne.

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny