Gdzie wyrzucić duże elementy mebli (nie drzwi)?

Duże elementy mebli (nie drzwi) – wyrzuć do pojemnika na gabaryty

Czy wiesz gdzie wyrzucić duże elementy mebli (nie drzwi)? Wyrzucenie ich do pojemnika na gabaryty jest najlepszym rozwiązaniem. Pojemnik na gabaryty to miejsce przeznaczone specjalnie do wyrzucania dużych elementów, takich jak meble, które zwykle są zbyt duże, aby można je było umieścić w pojemniku na odpady. Wyrzucanie tych elementów do innych pojemników może spowodować problemy z odbieraniem odpadów i utrudnić segregację śmieci. Dlatego też ważne jest, aby pamiętać o tym, że duże elementy mebli powinny być wyrzucane do pojemnika na gabaryty.

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny