Gdzie wyrzucić gałązkę od pomidora?

Gałązka od pomidora – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Czy wiesz gdzie wyrzucić gałązkę od pomidora? Wyrzucenie jej do pojemnika na bioodpady jest najlepszym rozwiązaniem. Gałązka od pomidora to rodzaj odpadu organicznego, który może być przerobiony i wykorzystany jako nawóz lub kompost. Wyrzucenie go do pojemnika na bioodpady oznacza, że będzie on miał szanse zostać przerobiony i wykorzystany w celach ogrodniczych. Dzięki temu możemy chronić nasze środowisko naturalne i zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny