Gdzie wyrzucić kiwi?

Kiwi – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić kiwi? Kiwi należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Wyrzucenie kiwi do tego pojemnika jest bardzo ważne, ponieważ zapobiega to rozprzestrzenianiu się szkodliwych substancji i zanieczyszczeń. Poza tym, odpowiednie wyrzucenie kiwi do pojemnika na bioodpady pomaga utrzymać środowisko naturalne w czystości. Dzięki temu możemy chronić nasze środowisko przed szkodliwymi skutkami ubocznymi produktów spożywczych.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny