Gdzie wyrzucić kukurydzę?

Kukurydza – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić kukurydzę? Kukurydza należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Wyrzucenie jej do zwykłego śmietnika może spowodować, że trafi ona do składowiska odpadów i będzie tam przez długi czas. Dlatego też ważne jest, aby wyrzucić kukurydzę do specjalnie oznaczonego pojemnika na bioodpady. W ten sposób można mieć pewność, że odpad zostanie prawidłowo przetworzony i unikniemy problemu zanieczyszczenia środowiska.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny