Gdzie wyrzucić kwiaty cięte?

Kwiaty cięte – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić kwiaty cięte? Kwiaty cięte należy wyrzucić do pojemnika na bioodpady. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić ich prawidłowe i bezpieczne usuwanie. Wyrzucając je do odpowiedniego pojemnika, możesz mieć pewność, że będą one przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Bioodpady są również odpowiednio segregowane i trafiają do recyklingu lub kompostowania. Dzięki temu możemy chronić nasze środowisko naturalne i minimalizować ilość odpadów trafiających na składowiska.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny