Gdzie wyrzucić łupiny po orzechach?

Łupiny po orzechach – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić łupiny po orzechach? Wyrzucenie łupin po orzechach do pojemnika na bioodpady jest najlepszym rozwiązaniem. Bioodpady są odpowiednio przetwarzane i poddawane recyklingowi, dzięki czemu można zminimalizować ilość odpadów trafiających na składowiska. Wyrzucanie łupin po orzechach do innych kontenerów lub miejsc niż wyznaczone do tego celu może spowodować powstawanie niepotrzebnego bałaganu i zanieczyszczenia otoczenia. Dlatego też ważne jest, aby wyrzucić je do specjalnie przeznaczonego pojemnika na bioodpady.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny