Gdzie wyrzucić ugotowany makaron na wodzie lub mleku roślinnym?

Makaron gotowany na wodzie lub mleku roślinnym – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Czy wiesz gdzie wyrzucić makaron gotowany na wodzie lub mleku roślinnym? Odpowiedzią jest pojemnik na bioodpady. Makaron gotowany na wodzie lub mleku roślinnym to odpad, który należy wrzucić do pojemnika na bioodpady. Wyrzucenie go do zwykłego śmieciarka może spowodować, że trafi on do składowiska odpadów i będzie tam przez długi czas ulegał procesom degradacji. Dlatego też ważne jest, aby pamiętać o tym, by wyrzucać makaron gotowany na wodzie lub mleku roślinnym do pojemnika na bioodpady.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny