Gdzie wyrzucić mandarynki?

Mandarynka – wyrzuć do pojemnika na bioodpady

Gdzie wyrzucić mandarynkę? Mandarynki należy wyrzucać do pojemnika na bioodpady. Jest to ważne, ponieważ skórka i miąższ mandarynek szybko się rozkładają i mogą stanowić źródło pożywienia dla mikroorganizmów znajdujących się w kompostowniku. Wyrzucenie mandarynek do odpowiedniego pojemnika jest również ważne, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Pojemnik na odpady bio - brązowy
Pozostałe kategorie:
Pojemnik na szkło - zielony
Kosz na metale i tworzywa sztuczne - żółty
Pojemnik na odpady bio - brązowy
Kosz na odpady zmieszane - czarny